Home

Optimaliseren van  werkprocessen, snel en betrouwbare informatie leveren, dat tekent onze passie. Wij begeven ons op het snijvlak van financiën en IT. Door onze jarenlange ervaring weten we precies welke informatie u als ondernemer nodig hebt om uw bedrijf in control te houden. U wilt weten waarmee u geld verdiend en waar u het laat liggen.

Het gebruik van software is geen doel op zich, maar een instrument om uw processen te ondersteunen en uw doelen te bereiken. Het kunnen beschikken over realtime bedrijfsinformatie is één van de kenmerken van een succesvolle organisatie. De bron van die informatie is een goed georganiseerde administratie. Een gedegen voorbereiding, goede advisering en een uitgekiende implementatie zijn voorwaarden voor het succes van de automatisering van uw administratie.

Alphacon IT is uw sparringpartner op het gebied van selectie en implementatie van financiële software binnen het MKB. Daarbij zetten wij graag een stapje verder als uw bedrijfsinformatie ons vertelt waar actie nodig is.

Onze kernwaarden zijn vernieuwend, gedreven en prestatiegericht. Wat dit inhoudt laten wij u graag ervaren!